Deneme Veritabanları

Deneme Veritabanı

Erişim Süresi

İlgili Olduğu Disiplin

Bilgilendirme

Erişim

Lebib Yalkın Mevzuat Yayınları Veritabanı 06.11.2018 25.12.2018 Vergi, Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış Ticaret, Gümrük, Hukuk, Yönetim Sistemleri ve Sektörel ana kategorileri altında 64 konu başlığında kapsamlı mevzuat, içtihat ve uzman makalelerinden oluşmaktadır. Kampüs dışından erişmek için proxy ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Erişim için tıklayınız.
BioOne 21.10.2018 21.11.2018 Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimi ve benzeri konu alanları Kampüs dışından erişmek için proxy ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Erişmek için tıklayınız.
Complete Anatomy 26.04.2018 31.05.2018 Anatomi Atlası Aplikasyon indirerek kullanılır. Deneme erişimi sona erdi.
Natural Medicines 26.04.2018 31.05.2018

Doğal ve bitkisel ilaç monografileri

Tamamlayıcı tıp uygulamaları

Kampüs dışından erişmek için proxy ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Deneme erişimi sona erdi.
Proquest Historical Newspapers 13.04.2018 13.05.2018 Uluslararası gazetelerin arşivlerini içermektedir. Kampüs dışından erişmek için proxy ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Deneme erişimi sona erdi.
ProQuest Central 13.04.2018 13.05.2018 Tıp, İşletme, Sanat, İlahiyat, Mühendislik ve daha birçok konuya yönelik 39 adet veritabanı içermektedir. Kampüs dışından erişmek için proxy ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Deneme erişimi sona erdi.

Clinicalkey Medical Education Temel Tıp Kitapları

22.03.2018 17.05.2018 Tıp Kampüs dışından erişmek için proxy ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Deneme erişimi sona erdi.
Brill Veritabanları 11.04.2018 09.05.2018 Multidisipliner Kampüs dışından erişmek için proxy ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Deneme erişimi sona erdi.

Adam Matthew Digital 

04.04.2018 26.04.2018

İçerisinde denemeye açık kaynaklar:

* First World War Portal
* Foreign Office Files for India, Pakistan and Afghanistan, 1947-1980
* Foreign Office Files for the Middle East, 1971-1981

Kampüs dışından erişmek için proxy ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Deneme erişimi sona erdi.

Turcademy Türkiye Akademik Yayınlar Platformu

29.03.2018 02.05.2018 Doğa Bilimleri, Hukuk, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler  Kampüs dışından erişmek için proxy ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Deneme erişimi sona erdi.
National Geographic Magazine Archive (1995-2018)

09.02.2018

15.04.2018

hayvanlar, çevre, insanlar ve kültürler, bilim, teknoloji ve seyahat Kampüs dışından erişmek için proxy ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Deneme erişimi sona erdi.
Gale - Early Arabic Printed Books veri tabanı 

09.02.2018

15.04.2018

Başta İslami bilimler olmak üzere hadis, fıkıh, şer-i hukuk alanlarında dönemin alimlerince kaleme alınmış olan birçok el yazması esere ek olarak 15.yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam coğrafyasında yazılmış olan astronomi, tıp, mühendislik, edebiyat, tarih, islam felsefesi, coğrafya ve daha birçok bilim dalı

Kampüs dışından erişmek için proxy ayarlarını yapmanız gerekmektedir.

Deneme erişimi sona erdi.

 

Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, Salı