Yeni Gelen Yayınlar

''Kadıköy Hasanpaşa Kurbağalı Dere Kentsel Sit Alanı Üzerine Bir İnceleme’’ adlı kitaba uaşmak için TIKLAYIN.

"Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk YazıtlarınınBugünü ve Geleceği Çalıştayları Bildiriler Kitabı" na ulaşmak için TIKLAYIN.

"MongoliaSocial  and  Economic  Issues" adlı esere ulaşmak için TIKLAYIN.

"Şehir, Kültür, Medeniyet Çaka Bey' den Günümüze İzmir" isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN.

''Ulusal Engelsiz Yaşam Kongresi Özet Bildiri Kitabı'' isimli eser, ''5. Ulusal Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulları Sempozyumu Bildiri Kitabı'' ve ''Sağlıklı Yaşam ve Obezite Farkındalık Kongresi Bildiri Kitabı''isimli eserler, ''2nd International Symposium on Sustainable Logistics ''Cırcular Economy'' Proceeding Book'' isimli eser, ''Gastronomi, Beslenme ve Gıda Teknolojileri Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı'' isimli eser ile ''1st International Traditional Foods andSustainable Food Systems Symposium Proceeding Book'' ve ''1st International Traditional Foods and SustainableFood Systems Symposium Summary Proceeding Book'' isimli eserlere ulaşmak için TIKLAYIN.

"Sorularla Terörizm ve TerörÖrgütleri" başlıklı 5 kitaptan oluşan kitap setine ulaşmak için TIKLAYIN.

II. Uluslararasıİslami Ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN.

V. Uluslararası Ahmed-i Hânȋ Sempozyumu Bütün Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN.

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Ve İstiklal Marşı Üzerine İncelemeler isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN.

6 th International Conference on ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN.

2022 األولتشرين 4-5 واإلنسانيةاإلسالميةللدراساتالثاينالدويلاملؤمتر isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN.

Diabetes Mellitusun Tanı,Tedavi ve İzlemi isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN.

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi'sayısına ulaşmak için TIKLAYIN.

"2. Uluslararası Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kongresi Bildiriler Kitabı"isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2022 yılı 41.cilt 1.sayısı na ulaşmak için TIKLAYIN.

 “Derlem Temelli/Çıkışlı Çözümlemeler” isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

"Gazi Üniversitesi UluslararasıTürk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-II" isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

"Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu Özet Bildiriler Kitabı" isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

Batman Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Dış Paydaş Anketine ulaşmak için TIKLAYIN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi "Narsisizm ve Bazı Kişisel Özelliklerin Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığına Etkisinin Kapsamlı CHAID Analizi ile İncelemesi"ne ilişkin araştırmaya ulaşmak için TIKLAYIN

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında devam eden öğrenimine esas “Yerel Mutfak Kültüründen Algılanan Deneyimsel Değerin Destinasyon Memnuniyeti ve Sadakatine Etkisi: Ege Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği” başlıklı tez çalışmasına ulaşmak için TIKLAYIN

 "Marmara Üniversitesi'nin Kurucu Okulu Hamidiye Ticaret Mektebi" isimli yayına ulaşmak için TIKLAYIN

"Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Koleksiyonu" isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

"Gazi Üniversitesi Antalya Kuşlarının Önemli Yaşam Alanları" isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

"Gazi Üniversitesi  Dünden Bugüne Türk Mimarlığı" isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi başlıklı bildiri kitabına ulaşmak için TIKLAYIN

Toros Üniversitesi Dil Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ''Kavramsal Metafor ve Metonimi Üzerinde Uygulamalar'' isimli eser, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan ''Ulusal Kahve Sempozyumu Özet Metin Bildiri Kitabı'' ve ''Ulusal Kahve Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı'' isimli eserler ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''2. Ulusal Sağlıklı Yaşam ve Obezite Farkındalık Kongre Bildiri Kitabı'' isimli eserlere ulaşmak için TIKLAYIN

Marmara Üniversitesi "Sömürgecilik Sonrası İngiliz Romanında Kültür ve Kimlik" isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanan “3rd International Symposium on Sustainable Logistics 'Digitalization' Proceeding Book'' isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

Ordu Üniversitesi “Güncel Sağlık Yönetimi Current Health Managament (CHM)” isimli e-dergiye ulaşmak için TIKLAYIN

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdul Serdar ÖZTÜRK tarafından editörlüğü yapılan ve 2019 yılından beri yayına devam eden Eurasian Journal of English Language and Literature Dergisi (EJELL), MLA ve ASOS sosyal bilimler alan endeksleri tarafından taranan sadece İngiliz dilinde yayın yapan uluslararası hakemli dergiye ulaşmak için TIKLAYIN

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi "7. Uluslararası Öğrenciler Fen Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı" isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2023 yılı Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisinin 6. sayısına ulaşmak için TIKLAYIN

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 31.237 sayfadan oluşan 101 e-kitaba ulaşmak için TIKLAYIN

Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan "International Geometry Symposium In Memory of Prof. Dr. Erdoğan ESİN" isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından hazırlanan "Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına Yoğun Madde Fiziği Çalıştayı" isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2023 yılı 37. cilt 2. sayısına ulaşmak için TIKLAYIN

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde, 21-23 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen "IV. Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Yetiştirme Kongresi" kitabına ulaşmak için TIKLAYIN

Karabük üniversitesi 2023 yılı içerisinde yayınlanan Güncel Sosyal Hizmet Tartışmaları, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Uluslararası Türkiye ve Pakistan Arasında Tarihi ve Coğrafi Bağlantılar Sempozyumu: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Beklentileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına İthafen: Filoloji ve Kültür Araştırmaları - 3, Innovative Healthcare Education Through Virtual Reality Congress elektronik kitaplara ulaşmak için TIKLAYIN

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan "Kuzey Makedonya'da Türk Kültürü" isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 28. cilt 3. sayısına ulaşmak için TIKLAYIN

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan "Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-III" isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi işbirliğiyle hazırlanan "Kazak Türkçesinin Türkiye Türklerine Öğretimi" isimli esere ulaşmak için TIKLAYIN

Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, Perşembe