Açık Erişim Kaynaklar

AÇIK ERİŞİMLİ E-KAYNAKLAR

İÇERİK

Academic Earth

Önemli üniversitelerden akademik kurs ve ders videoları sunmaktadır.

 Aperta- TUBİTAK Açık Arşivi

Aperta kapsamına giren bilimsel çalışmalarınızı bu portala yükleyebilir ya da yüklenmiş çalışmalara kolayca erişebilirsiniz.

The Adam Health Illustrated Encyclopedia – NLM

Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakkında bilgi içeren bir e-ansiklopedidir.

Agricola (Article Citation Database)

 

AIDSTRIALS

HIV enfeksiyonu ve AIDS’in tedavisinde klinik uygulamalarında test edilen kimyasal maddeler hakkında bilgi veren bir veri tabanıdır.

arXiv.org

Fizik, matematik, doğrusal olmayan bilimler, bilgisayar bilimleri ve nicel biyoloji konularında önbaskı arşivi.

AskOxford Dictionary

Oxford Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonu.

Bayerische StaatsBibliothek

19. asır öncesinde basılmış Türkiye/Osmanlı ile ilgili kitapların konulara göre tarama imkânı mevcut

BMJ Open

BMJ Open, tüm disiplinlerden ve terapötik alanlardan tıbbi araştırma yayınlamaya adanmış çevrimiçi, açık erişimli bir dergidir.

BioMed Central

Biyoloji ve Tıp alanındaki dergilere Tam Metin erişebilirsiniz. Bazı kritik ve raporlar için üyelik istiyor.

Biyografyalar (Genel)

Osmanlı padişahları, cumhurbaşkanları, bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler, besteciler, sinema-oyuncuları, askerler ve işadamları hakkında biyografik bilgiler içermektedir.

Breast Cancer Research

 

Brenda (The Comprehensive Enzyme Information System)

3500 farklı enzimle ilgili tam metin veri içerir.

Cambridge Dictionaries Online

Cambridge Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonu.

Canada Thesis Service

Kanada Milli Kütüphanesi tezleri

CANCER.NET

 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

The CDC Web site provides access to the full text of MMWR and other CDC publications and data archives. Publications are searchable through CDC Wonder.

ChemID – NLM

 

CogPrints

Bilişsel Bilimler alanında, kendi kendine arşivlenmiş hakemsiz ön baskı ve hakemli yeni baskı dergileri kapsayan bir Açık Arşivdir. Psikoloji, Nöroloji, Davranışçı Biyoloji, Dilbilim, Yapay Zeka ve Felsefe alanlarını içermektedir. CogPrint Arşiv yazılımı, şu an, tüm disiplinler için ücretsiz üniversitelerde kullanılmak üzere, açık kaynak Eprint yazılımı olarak Santa-Fe uyumlu hale getirilmektedir.

Columbia International Affairs Online

 

Consumer Drug Information – FDA

U.S. Food & Drug Administration / Center for Drug Evaluation and Research tarafından hazırlanır. Yeni üretilen ilaçlar hakkında detaylı bilgi ve ilaç yönetmeliklerini verir. New and Generic Drug Approvals, FDA Drug Approvals List, New Drugs Approved for Cancer Indications gibi sitelere bağlantıları içermektedir.

Covid-19 Çalışmaları Kongresi Uluslararası düzeyde defalarca düzenlenen ve toplamda 40'dan fazla ülkeden yüzlerce bilim insanın çalışmalarıyla zenginleştirdiği  "Covid-19 Çalışmaları Kongresi"ne  ait özet ve tam metin bildirler (İngilizce ve Türkçe) olarak elektronik ortamda (PDF formatında) yayınlanmıştır.

David Rumsey

Modern dönem haritalarına ilaveten; son 5 asra ait 67.000 civarında tarihî harita

DergiPark

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayınlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar. DergiPark, ulusal akademik dergilerin standartlara uygun olarak varlık kazanmasına ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına destek olur.

De Gruyter

 

Digital Library of İnformation Science and Techn. (DLIST)

 

Duke Üniversitesi Kütüphanesi

Duke Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Osmanlıca 216 kitabı online okumak/incelemek ve indirmek için

Digital South Asia Library (DSAL)

DSAL, Güney Asya konulu bir dijital arşivdir. Kapsamında her türlü kaynak –kitap, dergi, harita... vb.- bulunmaktadır.

DOAB- Directory of Open Access Books     

 

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Açık erişimli bilimsel dergilerde yayınlanan, tam metin makaleler yer alır. 11428 dergideki makalelere erişim olanağı bulunur. Bugüne kadar 3067028 makale arşivlenmiştir.

DOE Information Bridge

ABD Enerji Bakanlığı

Bilimsel ve Teknik Bilgiler Ofisi

DRIVER : Digital Repository Infrastructure Vision for Eur. Research

Driver; oluşturduğu bilgi ağı ile, tüm akademik konu alanlarında yayınlanmış serbest erişimli digital kaynakları toplu olarak bir arada sunan; AB Komisyonu

tarafından desteklenen bir işbirliği projesidir.

Dünya Gelişim Kaynakları

6,000 Dünya Bankası raporlarına alıntı içermektedir. Bunlar, Proje değerlendirme raporları, Ekonomi ve Sektör Çalışmaları raporlarını kapsamaktadır. ABD Jeoloji Raporları ve diğer yayınlara USGS Web sitesinden erişilebilir.

EconPapers

304.014 taranabilir çalışma tablosu, makale ve yazılım dokümanından 206.521’ine ücretsiz olarak erişim mümkündür.

The Electronic Library of Mathematics

European Mathematical Society tarafından yayınlanan bir kısım kitap, dergi ve konferans tutanaklarına erişim sunar.

E-LIS (E-prints in Library and Information Science [ 2003 – ]

Kütüphanecilik ve bilgi bilim konularında açık arşiv.

eLibrary FREE Web-Books

 

E-print Network

Fen Bilimleri ağırlıklı 590.000 dokümanı indeksler. Temelde fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile diğer disiplinlerdeki araştırmaları içerir. Yaklaşık 20 milyon sayfadan oluşan tam metin içeriğin tamamına ücretsiz olarak erişilebilir.

The European Library

Avrupa ülkelerinin milli kütüphanelerindeki elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar. Çok zengin bir içeriğe sahip olan bu koleksiyonda ücretsiz erişilebilen kaynaklar da bulunmaktadır.

FirstGov for Science

FirstGov For Science, Amerika Birleşik Devletlerinin resmi bilimsel kuruluşlarındaki bilgi kaynaklarına erişim sağlar. Bu veritabanı, bu kuruluşlar tarafından seçilmiş herbiri kendi alanının en iyisi olan, güvenilir bilgi kaynaklarını içermektedir. Bu bilgi kaynakları makaleleri, toplantı tutanakları ve teknik raporların veritabanları ile seçilmiş bilimsel web sayfalarını içerir. Bu web sayfaları ve veri tabanları, tarama ekranında birlikte veya ayrı ayrı taranabilir. Ayrıca FirstGov for Science veritabanında eğitime yardımcı web sayfaları da bulunmaktadır

Free Medical Journals

 

FreeBooks4 Doctors

Internet üzerinde yer alan tıp ve sağlık bilimleriyle ilgili çeşitli konulardaki 600’den fazla kitaba tam metin erişim olanağı sağlanabilmektedir. Kitapların ilgili olduğu konular.

Genamics Journal Seek

68411 derginin içeriği, konusu, yayınevi, kısa adı ve ISSN’i hakkında bilgi verir. Dergilerin web sayfalarına bağlantı sağlar.

Galenos Yayınevi Tıp Dergileri

 

Hastalık Denetim ve Engelleme Merkezleri (CDC)

Web sitesi, tam-metin MMWR ve öteki CDC yayın ve data arşivine erişim sağlamaktadır. Yayınlar CDC Wonder yoluyla taranabilir.

Health & Human Services (SIS)– NLM

Sağlık ve biyotıp konusunda hizmet veren kurumlar hakkında bilgi veren bir e-rehberdir.

HighWire Press

924 dergiye Tam Metin erişim (Bazı dergilerin son sayıları ambargoludur)

Hukuk Bilgi Bankası Emsal Arama

Yargıtay’ın “Hukuk Bilgi Bankası” aracılığıyla işlenmiş emsal sorgu listesini inceleyebilir ve bu listeye erişebilirsiniz.

IEEE Open

 

IDEAS

Ekonomi konusundaki 300.000 araştırma dokümanının 200.000’i tam metin olarak görüntülenebilmektedir.

IMF Yayınları

 

Institute of Physics (IOP Publishing)

 

Internet Public Library

Çeşitli konularda bilgi ve kaynak içermektedir.

Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR)

Üniversiteler-arası Siyasi ve Sosyal Bilimler Konsorsiyumu (ICPSR), dünyanın en geniş bilgisayarlı sosyal bilim arşividir. Üye kurumlardaki araştırmacılar data dosyalarına ulaşabilirler.

Journal of Fisheries Sciences

Su ürünlerinin bilimsel yönüyle ilgilenen araştırmacılar ve akademisyenler için bilimsel açık erişim portalı. Ayrıca “ Journal of FisheriesSciences.com” dergisi de online erişime aynı site üzerinden açılmış olup dergide çıkacak olan makaleler hakemlerin onayı ile pdf formatında yayınlanmakta ve okuyucuların erişimine ücretsiz olarak sunulmaktadır.

JSTOR Open Content

 

Library, Information Science & Technology Abstracts

LISTA, kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri alanında bilinen en önemli danışma kaynaklarındandır. Kütüphanecilik, kataloglama, sınıflama, bibliometri, bilgi yönetimi ve daha pek çok konudaki 600’den fazla dergiyi, 1960’lı yılların ortalarından günümüze indekslemektedir.

Making of America Journals (Cornell)

 

Making of America Journals (Michigan)

 

Martindale’s The Reference Desks

Jim Martindale tarafından tasarlanmıştır., A.B.D. Marthindale Sağlık Bilimi rehberinin; ansiklopedileri,sözlükleri, ansiklopedik sözlükleri, interaktif olarak anatomiyi gözden geçireceğiniz metinleri, ders notlarını, sınavları, literatür tarama olanaklarını ve çok daha fazlasını içeren geniş çapta siteye bağlantısı bulunmakta.

MEDLINEPlus – NLM

Sağlık çalışanlarının ve sağlık tüketicilerinin doğru ve güncel tibbi bilgiye erişilebilmesi amacıyla hazırlamışır; tüketici sağlığı, hastalıklar ve detayları hakkında geniş bilgi bulunabilmektedir. MedlinePlus, NLM ve National Institutes for Health tarafından üretilen bilgilere ve tıp ansiklopedileri, sözlükler, hastane ve doktor rehberleri, ilaç rehberleri gibi kaynaklara tam metin erişim sağlamaktadır.

National Library Of Medicine (NLM)

NLM’nin hazırladığı tıp ve sağlık konularında 16 değişik veri tabanından oluşan ve bu veri tabanları üzerinde tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir.

National Academy Press

Ulusal Akademi Basını Ulusal Bilimler Akademisi, Ulusal Mühendislik Akademisi, Tıp Enstitüsü ve Ulusal Araştırma Konseyi raporlarına online olarak ücretsiz erişilebilir.

National Center for Health Statistics (NCHS)

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), sağlıkla ilgili konularda istatistiksel raporlar yayınlamaktadır. Tam-metin “Sağlık ABD”yi de içeren yüzlerce yayına web sitesinden erişmek mümkündür.

National Environmental Publications Internet Site (NEPIS)

The National Environmental Publications Information System began in 1997, to offer over 9,000 full text, online documents of the United States Environmental Protection Agency. Documents that are not available online can be ordered from the agency through NEPIS.

Networked Digital Library of Theses and Dissertations

Basılı ortamdaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik ortamdaki kullanımını, yayımını ve korunmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapan uluslararası bir organizasyondur.

NUMDAM

Matematikle ilgilidir.

OAIster

Yurtdışında 680 enstitüye ait 9,417,772 çalışmanın tek bir arayüzle fulltext kayıtlarına ulaşabileceğimiz bir veritabanı. 536 akademik kuruluştan 6 milyona yakın e-kaynaktan oluşan bir sayısal kütüphane projesi.

Open Access Theses and Dissertations

OATD dünya çapında yayınlanan açık erişimli yüksek lisans tezlerini ve tezlerini bulmak için mümkün olan en iyi kaynak olmayı hedeflemektedir. Meta veriler (tezler hakkında bilgi) 1100'den fazla kolej, üniversite ve araştırma kurumundan gelmektedir . OATD şu anda 4.924.302 tez ve doktora tezini indekslemektedir .

Oxford University Press

 

Public Library of Science (PLoS)

Tıp , biyomedikal ve yaşam bilimlerini kapsayan arşiv.

RePEc: Research Papers in Economics

44 ülkeden 100’ün üzerinde gönüllü tarafından, ekonomi konusunda toplanan çalışma tabloları, makaleler ve yazılım bileşenlerini içerir ve tamamına ücretsiz erişilebilmektedir.

ResearchIndex

 

SAGE

 

SearchERIC.org (Eğitim vb.)

 

SIL International

Dilbilim çalışmalarını içerir.

SORA – Searchable Ornithological Research Archive

 

Springer Open

Springer Yayınevinin açık erişim dergi ve kitaplarına erişim sağlanabilir.

Stanford Encyclopedia of Philosophy (E-Encyclopedia)

Felsefe konusunda ücretsiz başvuru kaynağı.

The Electronic Library of Mathematics

Matematik konusunda yayınlanmış elektronik dergi, makale, monografi , konferans tutanağı, ders notları vb. türünde kaynakları içerir.

The Electronic Mathematics Archiving Network Initiative (EMANI)

Matematik alanında yayın yapan 100 dergiye erişebilirsiniz.

The European Library Portal

Avrupada bulunan 43 milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar. Kullanıcılarımız basılı veya elektronik olan bu kaynaklardan istekte bulunabilir. Çok zengin bir içeriğe sahip olan bu koleksiyonda ücretsiz olarak erişilebilen kaynaklar da yer alır.

The NASA Astrophysics Data System

 

The National Science, Mathematics, Engineering, and Technology Education Digital Library (NSDL)

 

The WWW Virtual Library

Beşeri bilimleri, bilgi bilim ve kütüphaneler, bilgisayar bilimleri, bölgesel çalışmalar, eğitim, eğlence, ekonomi ve işletme, fen bilimleri ve matematik, hukuk, iletişim, mühendislik, sanat, sosyal ve davranış bilimleri, tarım, uluslararası ilişkiler konu başlıkları altında çeşitli sitelere bağlantılar.

Thieme

 

Thomas Legislative Information on the Internet

Thomas Yasama Bilgileri Kongre Kütüphanesi, ABD Kongresi’ndeki beyanname metinleri, komite raporları ve tarihi belgeleri sunmaktadır.

TOXLINE – NLM

İlaçların toksikolojik, farmakolojik, biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ve diğer kimyasallar hakkında hazırlanmış bir veritabanıdır.

TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı

TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin ve TÜBİTAK-TÜBA-YÖK tarafından, üniversitelerde desteklenen sosyal bilimler alanındaki projelerin kesin raporlarını içermektedir. Bu veritabanında 290 proje web üzerinde yer alır. Proje raporlarına ULAKBİM kütüphanesinden erişilebilmektedir. Bibliyografik kayıtların altında yer alan Belge Sağlama linki tam metin için yol gösterir.

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü İnsanlıkla yaşıt bir bilim dalı olan biyografi, toplumların sosyal ve kültürel gelişmişliğinin de önemli göstergelerinden biridir. Bu anlamda dünyanın en zengin biyografi geleneği, İslam medeniyetine ve dolayısıyla onun önemli bir parçası olan Türk toplumuna aittir. Özellikle Osmanlı Dönemi, başta şair biyografileri olmak üzere, bilginler, devlet adamları, hattatlar ve musikişinaslardan çiçek yetiştiricilerine kadar her konuda, pek az topluma nasip olacak zenginlikte bir biyografi geleneğine sahiptir. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü başlangıçtan günümüze kadar Türk edebiyatına ait şair ve yazarların biyografilerini modern biyografi anlayışına göre ele alan bir çalışmadır. Genel Ağ ortamında bütün dünyanın hizmetine sunulan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, belirli aralıklarla yeni araştırmalar ışığında güncellenecektir.

Türkiye Makaleler Bibliyografyası

Türkiye’de yayınlanmış dergilerde yer alan makalelerin bibliyografik kayıtlarını içerir.

Türkiye Akademik Arşivi (HARMAN)

TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi (Harman), ulusal arşivler, dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak gereksinim duyulan içeriğe erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımıdır. Ulusal Kurumsal Açık Arşiv içeriklerinin üst verilerinin harmanlanması ve yayınlara Harman adresi üzerinden erişimin sağlanması amaçlanmaktadır.

UNESCO

UNESCO kataloğu 100.000 UNESCO belgesini listeler ve bunların çoğunun tam metnine erişim sağlar.

United States Geological Survey

ABD Jeoloji Araştırmaları raporlarına ve diğer yayınlarına USGS Web sitesinden ulaşılabilir.

US Energy Office Scientific and Technical Information

 

WASET (World Academy of Science, Engineering and Technology)

International Journal Of Computer and Information Science and Engineering dergisinin içeriğine tam metin erişim sağlar. Bu konuda Uluslararası konferans duyuruları yer alır.

World Bank Group Documents & Reports

 

YÖK Tez Tarama

 

ULAKBİM Türkçe Veri Tabanları- TR Dizin

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

Kim Kimdir?

Edebiyat, sanat, din, devlet-siyaset, bilişim, basın-yayın, düşünürler, eğitim, hukuk, ekonomi, magazin, sağlık, spor gibi çeşitli alanlarda ün yapmış kişiler hakkında bilgi içermektedir.

PATENT ENSTİTÜLERİ

Türk Patent Enstitüsü

United States Patent and Trademark Office (ABD)

Italian Patent and Trademark Office (İtalya)

The UK Patent Office (İngiltere)

Europe’s Network of Patent Databases

Free Patents Online

Deutsches Patent- und Markenamt (Almanya)

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, Perşembe