Lehçediz

LEHÇEDİZ Projesi, Türk Edebiyatının tüm tarihsel ve çağdaş metinleri;  Türk Dünyası Edebiyatlarının önemli metinleri üzerinde veriler sunan  kapsamlı bir veri tabanıdır. İçerisinde yer alan tüm metinlerin her bir  kelimesi ayrı ayrı anlamlandırılmış ve gruplandırılmıştır. Artık kalın sözlükleri taşımadan; bilimsel araştırmalar için binlerce sayfa  çevirmeden saniyeler araştırmalar sonuçlandırılmaktadır. Sadece  internet erişimi olan bir cihaz ile bilimsel bir kitap veya makale için  binlerce veri elde edebilebilmektedir. Tarih ,Türk Dili ve Edebiyatı,  Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri, Kütüphanecilik vb. bölümler ve  metinler üzerinde araştırma ihtiyacı olan tüm bölümler için ideal ve  TEK kaynaktır.  

LEHÇEDİZ Projesi araştırmacılar için önemli bir durak olmuştur. Proje  üzerinden ülkemizin birçok üniversitesinden Yüksek Lisans, Doktora tezi  yapılmış; bildiriler sunulmuş; makaleler hazırlanmıştır.  

LEHÇEDİZ Veri tabını  içerisinde bulunan tüm  metinleri kelime kelime  taramaktadır. 

  • 50+ Yüksek Lisans Tezi
  • 25+ Doktora Tezi 
  • 75+ Bildiri 
  • 80+ Makale 
  • 1 Dergi Sayısı 

Erişim için tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022, Çarşamba