Lehçediz

Lehcediz.com, Tarihsel ve Çağdaş Türk Diline ait 1500 kitabın kelime kelime taranabildiği ulusal bir veritabanıdır. İçerisinde edebi tarihimizden yüz binlerce sayfa metin, milyonlarca kelime bulunmaktadır. Bu metinler kelime kelime işlenerek aşağı bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir. "Kelime/kelime grubu ek-kök bilgileri, nazım şekil ve türleri, vezin ve ayet, hadis, kelam-ı kibar, atasözü, deyim, argo ifade, kalıplaşmış ifade, dua ifadeleri" gibi birçok detay bilgiyle tarama yapma imkanı bulunmaktadır. Lehcediz.com, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı,Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği,Türk Halk Bilimi,Çağdaş Türk Lehçeleri,Türkçe Öğretmenliği bölümleri başta olmak üzere, Türk Diliyle kaleme alınmış eserler üzerinde araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların istifadesi açısından kıymetli bir çalışmadır. 

LEHÇEDİZ Projesi araştırmacılar için önemli bir durak olmuştur. Proje  üzerinden ülkemizin birçok üniversitesinden Yüksek Lisans, Doktora tezi  yapılmış; bildiriler sunulmuş; makaleler hazırlanmıştır.  

LEHÇEDİZ Veri tabını  içerisinde bulunan tüm  metinleri kelime kelime  taramaktadır. 

  • 50+ Yüksek Lisans Tezi
  • 25+ Doktora Tezi 
  • 75+ Bildiri 
  • 80+ Makale 
  • 1 Dergi Sayısı 

Erişim için tıklayınız.

 

Son Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, Cuma