100. Yılda Ecdad Torunlarına 100 Hediye Projesi Hediye Çekilişi Sonucu

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 100. Yılda Ecdad Torunlarına 100 Hediye Projesi Çekilişi gerçekleştirilmiş ve talihli listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Talihliler 31 Ağustos 2022 İtibariyle hediyelerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. km KÜTAHYA adresinden teslim alabilirler. (Kütahya' ya gelemeyecek olanlar telefonla bildirmeleri halinde ilçelerde bulunan Meslek Yüksek Okullarından 10 gün sonra hediyelerini alabilirler. 0274 443 12 06)

Bisiklet ve tablet kazananlar için hediye teslim tarihi kendilerine ayrıca bildirilecektir. 

En çok öğrenciyle ziyarette bulunan Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mikroskop kazanan okul olmuştur. 

S.N. KATEGORİ İL/İLÇE OKUL AD-SOYAD HEDİYE
1 İLKOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ Zafer İlkokulu Ra….. Ak….. bisiklet
2 İLKOKUL KÜTAHYA/MERKEZ Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu Ha…... Ka….. tablet
3 İLKOKUL KÜTAHYA/DOMANİÇ HİSAR İLKOKULU Se…. Ne... Bi...  keramika tabak 
4 İLKOKUL KÜTAHYA/MERKEZ Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu Ha…. Nu. Öz…… keramika tabak 
5 İLKOKUL KÜTAHYA/MERKEZ LİNYİT İLKOKULU El.. Ta…… çini işleme resimli tabak
6 İLKOKUL KÜTAHYA - MERKEZ Ümran Aygen İlkokulu Ku... Da… 6'lı fincan takımı
7 İLKOKUL KÜTAHYA/DOMANİÇ HİSAR İLKOKULU Fu.. Al. Ya... 2'li fincan takımı
8 İLKOKUL KÜTAHYA/MERKEZ Özel Kadir Özkanat İlkokulu Ay.. Kü... Sa……. 2'li fincan takımı
9 İLKOKUL KÜTAHYA/MERKEZ Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu Ey... Ef. Er... 100.yıl hatıra kupası
10 İLKOKUL KÜTAHYA/MERKEZ LİNYİT İLKOKULU Ce…. Ka…. 100.yıl hatıra kupası
11 İLKOKUL KÜTAHYA/DOMANİÇ HİSAR İLKOKULU Ni.. Öz…….. 100.yıl hatıra kupası
12 İLKOKUL KÜTAHYA/MERKEZ Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu Em…. Be... Ka… 100.yıl hatıra kupası
13 İLKOKUL KÜTAHYA/MERKEZ Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu Ha…. Mu….. Al. Ab…. 100.yıl hatıra kupası
14 İLKOKUL KÜTAHYA - MERKEZ CAHİT ZARİFOĞLU İLKOKULU EL.. NA. Gİ….  mangala zeka oyunu
15 İLKOKUL Kütahya/Merkez Özel Boğaziçi Şehir Koleji Gö….. Ya... Bü…. mangala zeka oyunu
16 İLKOKUL KÜTAHYA/MERKEZ LİNYİT İLKOKULU Ah... Mi... Ko…. mangala zeka oyunu
17 İLKOKUL KÜTAHYA/DOMANİÇ HİSAR İLKOKULU Sa...Ay... hedef 5 zeka oyunu
18 İLKOKUL KÜTAHYA/MERKEZ Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu Ma...Ne….. hedef 5 zeka oyunu
19 İLKOKUL KÜTAHYA/DOMANİÇ HİSAR İLKOKULU Tu... Gü…. hedef 5 zeka oyunu
20 İLKOKUL KÜTAHYA/DOMANİÇ HİSAR İLKOKULU Vo…. Gü…. barikat zeka oyunu
21 İLKOKUL KÜTAHYA/MERKEZ Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu Ay.. Ça…... barikat zeka oyunu
22 İLKOKUL KÜTAHYA/DOMANİÇ HİSAR İLKOKULU Be.. Çe... barikat zeka oyunu
23 İLKOKUL KÜTAHYA/DOMANİÇ HİSAR İLKOKULU Ne….. Ku.. tablo (sanatçı M. K. Altınsoy)
24 İLKOKUL KÜTAHYA/DOMANİÇ HİSAR İLKOKULU İz... Em.. Ak... basketbol topu
25 İLKOKUL KÜTAHYA/DOMANİÇ HİSAR İLKOKULU At…. Yi... kitap seti

 

S.N. KATAGORİ İL/İLÇE OKUL AD-SOYAD HEDİYE
1 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Ze…. ÖZ.. bisiklet
2 ORTAOKUL KÜTAHYA/DUMLUPINAR BAŞKOMUTAN MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU  El. Su…. Di…. tablet
3 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU En.. KA…... keramika tabak 
4 ORTAOKUL Kütahya/Merkez Özel Boğaziçi Şehir Koleji Be.. İn.. keramika tabak 
5 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Ha… Ah... ÖZ... çini işleme resimli tabak
6 ORTAOKUL Kütahya/Tavşanlı Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu Be…. Nu. Ka.. 6'lı fincan takımı
7 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Ta…. DE….. 2'li fincan takımı
8 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Ka…... TE... 2'li fincan takımı
9 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Ke... Vİ……... 100.yıl hatıra kupası
10 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Ed. YA…. 100.yıl hatıra kupası
11 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Al.Yİ... 100.yıl hatıra kupası
12 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Re….. HO... 100.yıl hatıra kupası
13 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU De… ÖR.. 100.yıl hatıra kupası
14 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Ya…. Mi.. ŞE. mangala zeka oyunu
15 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Me…. Ar..Ul. mangala zeka oyunu
16 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Ha... ŞA…. mangala zeka oyunu
17 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Al….. AK.. hedef 5 zeka oyunu
18 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Ha... Nu. BA…. hedef 5 zeka oyunu
19 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Oğ….. GE... hedef 5 zeka oyunu
20 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU İs…. Ca.ÖZ... barikat zeka oyunu
21 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Ze…. Gü. OK.. barikat zeka oyunu
22 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Em….. Ak….. barikat zeka oyunu
23 ORTAOKUL KÜTAHYA - MERKEZ BOĞAZİÇİ ŞEHİR KOLEJİ Mu…. Em.. Şe. tablo (sanatçı M. K. Altınsoy)
24 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU As... KI.. basketbol topu
25 ORTAOKUL KÜTAHYA/ALTINTAŞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU En.. ÇO... kitap seti

 

S.N. KATAGORİ İL/İLÇE OKUL AD-SOYAD HEDİYE
1 LİSE KÜTAHYA - MERKEZ GERMİYAN MTAL Ce... SE... bisiklet
2 LİSE KÜTAHYA - EMET EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Ne…... Şa... tablet
3 LİSE Bursa/Osmangazi İsmail Hakkı Bursevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Di... Ö. keramika tabak 
4 LİSE KÜTAHYA - EMET EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Bu.. E. keramika tabak 
5 LİSE KÜTAHYA/MERKEZ Kütahya Aysel - Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Me…. Hi……. çini işleme resimli tabak
6 LİSE KÜTAHYA - EMET EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Si... Ku…. 6'lı fincan takımı
7 LİSE KÜTAHYA - MERKEZ GERMİYAN MTAL Me... SA... 2'li fincan takımı
8 LİSE KÜTAHYA - EMET EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Mu….. Iş.. 2'li fincan takımı
9 LİSE KÜTAHYA - MERKEZ GERMİYAN MTAL Ha... YA... 100.yıl hatıra kupası
10 LİSE KÜTAHYA - MERKEZ GERMİYAN MTAL Se…. KA…... 100.yıl hatıra kupası
11 LİSE KÜTAHYA - MERKEZ AYSEL SELAHATTİN ERKASAP SOSYAL BİLİMLER LİSESİ AS.. AS…... 100.yıl hatıra kupası
12 LİSE KÜTAHYA - EMET EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Se... Ay... 100.yıl hatıra kupası
13 LİSE KÜTAHYA - EMET EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Ve…. Al……... 100.yıl hatıra kupası
14 LİSE KÜTAHYA - MERKEZ GERMİYAN MTAL Yı…. Ö. mangala zeka oyunu
15 LİSE KÜTAHYA - MERKEZ GERMİYAN MTAL Ar.. KI…. mangala zeka oyunu
16 LİSE KÜTAHYA - EMET EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Bu... Tu.. mangala zeka oyunu
17 LİSE KÜTAHYA/SİMAV Simav Özel Eğitim Meslek Okulu Ra….. Se... hedef 5 zeka oyunu
18 LİSE KÜTAHYA - EMET EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Ay….. Ca…. hedef 5 zeka oyunu
19 LİSE KÜTAHYA - EMET EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Su…. DE... hedef 5 zeka oyunu
20 LİSE KÜTAHYA - MERKEZ GERMİYAN MTAL Me…. Ca.TE.. barikat zeka oyunu
21 LİSE KÜTAHYA - MERKEZ GERMİYAN MTAL Al. AR…. barikat zeka oyunu
22 LİSE KÜTAHYA/MERKEZ KÜTAHYA KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ Ra.. Ut….. barikat zeka oyunu
23 LİSE KÜTAHYA - MERKEZ AYSEL SELAHATTİN ERKASAP SOSYAL BİLİMLER LİSESİ BE.. MU….. TE... tablo (sanatçı M. K. Altınsoy)
24 LİSE KÜTAHYA/MERKEZ KÜTAHYA KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ Su.. Du... basketbol topu
25 LİSE KÜTAHYA - EMET EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Ay….. Yı…... kitap seti

 

S.N. KATAGORİ İL/İLÇE OKUL AD-SOYAD HEDİYE
1 ÜNİVERSİTE Kütahya/Domaniç Domaniç Hayme Ana MYO Me…. Ak... bisiklet
2 ÜNİVERSİTE KÜTAHYA/MERKEZ HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU SO... KU.. tablet
3 ÜNİVERSİTE Kütahya/Domaniç Domaniç Hayme Ana MYO Um….. Ka….. keramika tabak 
4 ÜNİVERSİTE Kütahya/Domaniç Domaniç Hayme Ana MYO Rü….. Fa…. Ka.. keramika tabak 
5 ÜNİVERSİTE KÜTAHYA/MERKEZ HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU EM... SA…... çini işleme resimli tabak
6 ÜNİVERSİTE Kütahya/Domaniç Domaniç Hayme Ana MYO Pı... Yı…. 6'lı fincan takımı
7 ÜNİVERSİTE Kütahya/Domaniç Domaniç Hayme Ana MYO Fu…. Ka…. 2'li fincan takımı
8 ÜNİVERSİTE Kütahya/Domaniç Domaniç Hayme Ana MYO En.. Ba.. Tü…. 2'li fincan takımı
9 ÜNİVERSİTE Kütahya/Domaniç Domaniç Hayme Ana MYO Fe…. Nu. Ö. 100.yıl hatıra kupası
10 ÜNİVERSİTE KÜTAHYA/MERKEZ KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Ha…. Ka…... 100.yıl hatıra kupası
11 ÜNİVERSİTE Kütahya/Domaniç Domaniç Hayme Ana MYO İs... Ca. To... 100.yıl hatıra kupası
12 ÜNİVERSİTE KÜTAHYA/MERKEZ HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU BE... ÇA…. 100.yıl hatıra kupası
13 ÜNİVERSİTE Kütahya/Domaniç Domaniç Hayme Ana MYO Su…. Te….. 100.yıl hatıra kupası
14 ÜNİVERSİTE KÜTAHYA/MERKEZ HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU SE…. DA. mangala zeka oyunu
15 ÜNİVERSİTE Kütahya/Domaniç Domaniç Hayme Ana MYO Şe…. Ba…. mangala zeka oyunu
16 ÜNİVERSİTE KÜTAHYA/MERKEZ HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU İR.. KO. mangala zeka oyunu
17 ÜNİVERSİTE Kütahya/Domaniç Domaniç Hayme Ana MYO Fa…... Yu... hedef 5 zeka oyunu
18 ÜNİVERSİTE KÜTAHYA/MERKEZ KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bü... Gök. hedef 5 zeka oyunu
19 ÜNİVERSİTE KÜTAHYA/MERKEZ HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU BE…. KA…….. hedef 5 zeka oyunu
20 ÜNİVERSİTE Kütahya/Domaniç Domaniç Hayme Ana MYO Ed…. Ul.. barikat zeka oyunu
21 ÜNİVERSİTE KÜTAHYA/MERKEZ HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU SE…. GÜ... barikat zeka oyunu
22 ÜNİVERSİTE Kütahya/Domaniç Domaniç Hayme Ana MYO Ke…. Er... barikat zeka oyunu
23 ÜNİVERSİTE KÜTAHYA/MERKEZ HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU SÜ…... EP... tablo (sanatçı M. K. Altınsoy)
24 ÜNİVERSİTE KÜTAHYA/MERKEZ HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU SÜ…... KA…... basketbol topu
25 ÜNİVERSİTE KÜTAHYA/MERKEZ HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU EM.. GÖ…. bağlama 

 

 

29 Ağustos 2022, Pazartesi / 147 defa okundu.