Qur‘ān Studies Online

Qur'ān Studies Online

Qur’anic Studies Online icerisinde 4 kaynaga erisim verilmektedir;

Encyclopaedia of the Qurʾān

Kuran terimleri, görüşler, kişilikler, yer adları, kültürel tarih ve Kuran çalışmaları ile ilgili en önemli konularda yazılmış kutsal kitap yorumlarını içeren ansiklopedik sözlüktür . 5 cilt içerisinde 1,000’e yakın kayda erişim imkanı vermektedir.  Kuran hakkında batı dillerinde yayınlanan ilk ve en geniş referans çalışmasıdır. Batı ülkelerinde 1537- 1840 yılları arasında basılmış 40 adet Kuran’a Arapça ve diğer dillerde erişim sağlamaktadır. 

Dictionary of Qurʾanic Usage

Dictionary of Qur'anic Usage; Kur’an kullanımında tam aranabilir Arapça  - İngilizce sözlük, uzun süreli Kur’an çalışmalarında bulunmuş akademisyenlerin yorumlarıyla birlikte şimdi online olarak erişime sunulmaktadır.
Her kelime anlam açıklamalarını içermektedir,  anlamı desteklemek için görsel örnekler sağlanmaktadır. Anlamlardaki nüans farkları da kullanım durumuna göre sıklıkla açıklanmaktadır. Dictionary of Qur'anic Usage veritabanı online versiyonu tam aranabilir formatta Arapça ve İngilizce olarak erişim kapsamındadır.

Qurʾān Concordance
The Qurʾān Concordance kullanıcıların Kur’an metin bölümlerini hatta küçük parçalarını tanımlamalarına yardımcı olan bir kaynaktır. Qurʾān Concordance (QC) kullanımı altyapıda yer alan bazı kavramların anlaşılmasını gerektirmektedir.

Early Western Korans Online

• Yayın sayısı: 62
• Kullanılan diller:  Arapça, Latin , Almanca, Fransızca ,Flemenkçe, İbranice  
• Lokasyonlar: Bayerische Staatsbibliothek, Munich; Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart; Amsterdam University Library, Amsterdam; Provincia Veneta di S. Antonio di Padova dei Frati Minori, Venice; Universitätsbibliothek Erlangen- Nürnberg, Erlangen; Universitätsbibliothek München. Munich; Zentralbibliothek Zürich, Zurich

Bu koleksiyon Avrupa’da 1850’den önce basılmış tüm sayıları ve 1860’lardan itibaren Arapça’dan direkt çevrilmiş tüm tercümeleri  içermektedir. İkinci dillerden çevrilmiş tercümeler arasında Almanca ve Flemenkçe tam olarak sunulmaktadır. Kısmi baskılarda tipografik ya da akademik olarak en ilginç olanlar burada sunulmaktadır. Bu koleksiyon 8 dilde Kur-an ve Kur-an tercümelerini içermektedir. Oryantalistler, ilahiyatçılar, dil bilimciler ve kitap tarihçileri gibi  birçok uzmanlık alanında çalışmakta olan bilim adamları tarafından yakınen takip edilmekte olan bir kaynaktır.

Qur'ān Studies Online: http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-the-quran

Dictionary of Qurʼanic Usage :  http://referenceworks.brillonline.com

Early Western Korans :   http://primarysources.brillonline.com/browse/early-western-korans

Kullanım kılavuzu: http://www.geminiltd.com.tr/dosyalar/Brill%20kullanim%20kilavuzu.zip

Son Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2019, Perşembe