Unbound Tıp Veritabanı Deneme Erişimine Açılmıştır.

Unbound Medicine Veritabanı 31 Aralık 2017 tarihine kadar deneme erişiminize sunulmuştur.

Erişim için tıklayınız.

Veritabanına kampüs içinden yada T.C. Sağlık Bakanlığı - D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nden uzaktan erişim ayarı yapılmadan ulaşılabilir.

Unbound veritabanı içinde deneme erişimine açılan datalar şunlardır:

5 min Clinical Consult: Tüm uzmanlıkların rahatlıkla başvurabileceği bir platformdur. Hatta içindeki her alanda bulunan bu veriler ile bilmediğimiz uzmanlıklarda görülen semptomlarda doğru değerlendirme sağlar. Örneğin pediatrist kullanıyor ama bilmesi gereken veri ürolojiden, hızlı ve doğru veriye üstelik özet olarak ulaşmak büyük fayda sağlar. Teşhis ve tedavide kolaylaştırıcı müthiş bir algoritmik dataya sahiptir. Meslek hayatının başındaki asistanlar için de çok değerli, öğrenciler için de kullanılabilir.

Cochrane Abstracts: Cochrane abstraktlarını bulmak ve kısa sürede bilgi sahibi olmak için ideal bir veri tabanıdır. Meta analizlerin takibi ve saygın güvenilir literatürlerin bir araya getirildiği platform olan Cochrane, çok faydalı bir uygulamadır. Hap bilgiye ulaşılması açısından zengin içeriği ile tatmin edici bir bilgi bankasıdır.

DSM 5 Handbook of Diffrential Diagnosis: Her uzmanlık için faydalı olan bu veri tabanı belirli zamanlarda güncellenerek oluşturulan bir  tanı uygulamasıdır. Ayrıca geri ödeme sorunları yaşanabilecek tetkik ve bazen tedavilerle ilgili konularda başvurulabilir. SGK anlaşmalı özel hastaneler, provizyon onayı veren sigorta firmaları, ve bazı sağlık geri ödeme konusunda otorite olan kişiler büyük fayda sağlayabilir. Ayrıca sağlık epidemiyolojik verilerini tutan kişiler bu kaynağı başvuru aracı olarak kullanabilir. Sadece doktorların kullanabileceği bir başvuru kaynağı. DSM 5 ‘e göre hastalık ayrımını yapabilen bir eğitim modülüdür.

Johns Hopkins ABX Guide: Hastalık, klinik, teşhis, tedavi ve farmakolojik bilgi içermekte. Risk faktörlerinden, epidemiyolojiye hatta ayırıcı tanıya inecek kadar detaylı bilgi net şekilde algoritmik verilmiştir

John Hopkins HIV – Diabetes - Psychiatry Guide: Dahiliye Uzmanları, Hematologlar ve Psikiyatristlerin günlük tüm çalışma hayatlarında kullanabilecekleri detaylı fakat çok iyi özetlenip tasnif edilmiş bir kaynak. Uzman -Asistan doktorlar ve hatta öğrenciler dahi faydalanabilirler.

Pocket Guide to Diagnostics Tests: Tüm uzmanlık dallarının kullanabileceği  tanısal testlerin seçimi ve yorumlanmasına rehberlik eden,  kanıta dayalı geniş kapsamlı bir bilgi veri tabanıdır.

06 Kasım 2017, Pazartesi / 564 defa okundu.